ΑΡΧΗ » ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ » Τροϊκανοί πρωθυπουργοί

 

Τροϊκανοί πρωθυπουργοί

 

Του Κωνσταντίνου Ιππ. Κωστάκη.

‘Η προσέγγισις αυτή σκοπόν έχει νά αποδείξη τήν δύναμη τής ελληνικής γλώσσης στίς απανταχού ελληνογενείς διαλέκτους.
Ή ονοματολογική ανάλυσις τών εμπλεκομένων προσώπων πολλάκις αποδεικνύεται μέθοδος σοφή, ειδικώς όταν χρησιμοποιεί ώς μέθοδον αποκωδικοποιήσεως τόν ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ.
ΟΝΟΜΑ = Ο – ΝΟΜ – Α

Τό όνομα τού καθενός μας είναι ουσιαστικώς ό καθρέπτης μας – ό ΝΟΜΟΣ μας.
Τό Επίθετον δέν είναι άλλο από τήν επιβεβαίωση τού ΟΝΟΜΑΤΟΣ.
ΕΠΙ – ΘΕΤΩ (επί τού ονόματος θέτω)

Πρωθυπουργός Ελλάδος

ΣΑΜΑΡΑΣ = ΣΑΜΑΡΙ
Σαμάρι ή Σαμαράς είναι σύνθετος λέξις τών

− ΣΑΜΑ = Δωρική διάλεκτος τής λέξεως ΣΩΜΑ
− ΡΑ (ς) = ‘Η ΡΟΗ τού Υπερτάτου Ηλίου (Οί ροές τών φωτοενεργειών).

Στήν ουσία είναι τό σώμα πού δέχεται αενάως τό φορτίο τών ηλενεργειών τού Υπερτάτου Ηλίου.
Σαμάρι φορτώνονται οί ΟΝΟΙ καί οί ΗΜΙΟΝΟΙ, τά πιό φιλήσυχα μεταφορικά τετράποδα.
Ό ΟΝΟΣ ανάγει στήν ΔΙΑΝΟΙΑ τού καταπιεσμένου ανθρώπου. Μήν ξεχνάμε τήν Κυριακή τών Βαΐων ό ΧΡΙΣΤΟΣ χρησιμοποίησε τόν ΟΝΟ, όχι μόνο γιά τήν υποτελή έκφραση τού ζώου αλλά καί γιά νά μάς προϊδεάσει γιά τίς κρυμμένες έννοιες πού περιέχουν οί ελληνικές λέξεις.

Για περισσότερα διαβάστε εδω…